Regulamin newsletter'a

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez VanityStyle Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa

 1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera aktualne informacje związane z  kartą FitProfit, m.in. informacje o nowych obiektach, zmianach i włączeniach ośrodków, nowości związane z portalem, informacje prasowe itp.

 2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest wysyłany co miesiąc oraz w momencie ważnych wydarzeń związanych z kartą FitProfit, drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

 3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz

 4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a

 5. VanityStyle sp. z o.o. nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

 6. VanityStyle sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.