Filtruj

Lokalizacja obiektu

Sortuj po

Kino Stylowy

Kino Stylowy
ADRES: ul. Odrodzenia 9
22-400 Zamość
Informacja telefoniczna: 84 639 23 13
Seanse 3D / dostępne tylko w bilecie 3D
Kupon CinemaProfit nie obejmuje wejścia na seanse premierowe, specjalne i maratony filmowe.

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu jest wyjątkowym miejscem na kinowej mapie Polski. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania filmów i edukacji filmowej oraz prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną – to nie tylko miejsce, gdzie można zobaczyć najnowsze premiery filmowe, ale również transmisje oper, spektakli teatralnych oraz innych wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Cyklicznie odbywają się w nim spotkania w wybitnymi twórcami filmowymi, festiwale filmowe oraz przeglądy kina europejskiego i światowego. Wśród odbiorców najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy regionu (w tym dzieci i młodzież) a także turyści oraz środowiska twórcze, związane z polską kinematografią. W salach kinowo-konferencyjnych CKF „Stylowy” organizowane są konferencje i sympozja naukowe o charakterze lokalnym i międzynarodowym

Sale kinowo-konferencyjne Centrum Kultury Filmowej „Stylowy" w Zamościu wyposażone są w projektory cyfrowe, umożliwiające pokazy filmów w technologii 3D. Jedna z sal przystosowana jest do prowadzenia prezentacji systemem kongresowym z tłumaczeniem symultanicznym oraz wyświetlania filmów z audiodeskrypcją. W CKF Stylowy można emitować filmy metodą tradycyjną (taśma filmowa 35 mm). Na głównym holu działa HotSpot umożliwiający darmowy dostęp do Internetu. W 3 klimatyzowanych salach kinowych wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny jednocześnie może zasiąść 700 widzów: sala nr 1 (128 miejsc, 149 m²), sala nr 2 (198 foteli kinowych, 216 m² ), sala nr 3 (374 foteli kinowych, 451 m²). Dodatkowo w CKF Stylowy funkcjonuje kameralna sala studyjna mieszcząca 27 foteli kinowych