Filtruj

Lokalizacja obiektu

Sortuj po

Kino Oskard

Kino Oskard
ADRES: ul. Aleja 1 Maja 7a
62-510 Konin
Informacja telefoniczna: (63) 242 38 49
Seanse 3D / dostępne tylko w bilecie 3D
Kupon CinemaProfit nie obejmuje wejścia na seanse premierowe, specjalne i maratony filmowe.

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego - tak jest od 21 września 1999 roku.

Historia jednak jest nieco dłuższa.

1 lipca 1988 roku ze struktury Wojewódzkiego Domu Kultury wyodrębniona zostaje placówka wojewódzka pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury. W 1994 roku WOK przyjmuje pod swe skrzydła Biuro Wystaw Artystycznych i tym samym otrzymuje nową nazwę - Wojewódzki Ośrodek Kultury i Wystaw Artystycznych - WOKWA . A później był wspomniany rok 1999.

Dziś w swej strukturze CKiS posiada Galerię CKiS "WIEŻA CIŚNIEŃ". Od 18 maja 2004 r. do 31 stycznia 2008 r. struktura ta bogatsza była o Izbę Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku, jednakże 1 lutego 2008 r. Izba przekazana została w użyczenie OSP w Kowalewku. 1 grudnia 2012 r. w strukturę CKiS został włączony CKiS - Dom Kultury "OSKARD". Główna siedziba ("CENTRUM") znajduje się przy ulicy Okólnej 47a.

 Dyrektorem od 1993 roku była Jadwiga Kujawińska, od początku swej kariery zawodowej związana z tą placówką. Obecnie funkcję dyrektora pełni Elżbieta Barszcz.
Nasza instytucja - zgodnie z nadanym Statutem - dba przede wszystkim o rozwój i promocję amatorskiego ruchu artystycznego. Aby to zadanie wykonywać jak najlepiej współpracujemy z samorządami lokalnymi powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego. Jest to współpraca wielopłaszczyznowa, polegająca na wzajemnym wsparciu finansowym, merytorycznym, organizacyjnym, technicznym i lokalowym, oparta na życzliwości i zaufaniu.