Filtruj

Lokalizacja obiektu

Sortuj po

Kino MDK

Kino MDK
ADRES: ul. Stary Rynek 13
06-500 Mława
Informacja telefoniczna: 23 654 35 85
Seanse 3D / dostępne tylko w bilecie 3D
Kupon CinemaProfit nie obejmuje wejścia na seanse premierowe, specjalne i maratony filmowe.

Miejski Dom Kultury w Mławie jest samorządową instytucją kultury, a statutowe działania realizują nasi pracownicy: starają się animować, inspirować i wspierać społeczną aktywność na terenie miasta i okolic. Sukcesem placówki jest stała praca różnorodnych zespołów, kół i sekcji zainteresowań. W placówce czynnej w godz. 8.00-21.00 działają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne, wokalno- muzyczne, taneczne, plastyczne, W sali kina odbywają się seanse filmowe, przeglądy i festiwale, spektakle teatralne, wieczory poetycko- muzyczne, koncerty oraz okolicznościowe imprezy miejskie. Organizujemy również imprezy rozrywkowe w przestrzeni miejskiej (festyny i imprezy plenerowe) i na scenie w parku miejskim.

Miejski Dom Kultury w Mławie jest jedną z niewielu placówek w okolicy, która posiada profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz własną scenę z zadaszeniem, dzięki czemu może ją udostępniać innym podmiotom, w ramach działalności usługowej.

Dużym sukcesem MDK jest doroczne przygotowanie imprezy towarzyszącej Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą – Widowiska Ulicznego „Nalotu Bombowego na Miasto Mława”. W ten niesamowity spektakl angażujemy co roku mieszkańców z Mławy i okolic. Jesteśmy pierwszym Miastem w Polsce, które do rekonstrukcji bitewnych włączyło ludność cywilną.